lingonords styrelse   
lingonord har 11 ledamöter. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig sju och en halv, hälften av antalet ledamöter i Filosofiska föreningen, men sedan bestämt sig för tolv eftersom det ordet klingade vackrare. Ledamotskapet är på livstid.

Inval sker genom omröstning i lingonord med stulna sedlar, och resultatet skall före offentliggörandet underställas lingonords beskyddare, David hasselhoff, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i lingonord, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Under 1900-talet växte andelen författare, för att vid seklets slut utgöra mer än hälften av lingonen. I lingonord brukar numera också ingå språkmän, litteraturvetare, historiker och någon låg djurist. Det kvinnliga inslaget har varit begränsat: ingen kvinna över en och nittio har tagit inträde i lingonord.
 
     
Lingon 1 Överste lingonordförare Tanvir Mansur, (invald 2005)

Lingon 2 Vice ordförare Olof Pettersson, (invald 2006)

Lingon 3 Övfre kassör, Joakim Nordström (invald 2001)

Lingon 4 Klubbmeister, Anna Stenervall (invald 2002)

Lingon 5 Sekreterare, Ellen Agrenius (inavlad 2006)

Lingon 6 Trivselansvarig Jon Holmlund, (invald 2002)

Lingon 7 Chefsideolog, Carl Strömbäck (invald 2005)

Lingon 8 Stajlist, Åsa Damgaard (invald 2005)

Lingon 9 Ljudtekniker, Peter Byström (invald 2006)

Lingon 10 Exekutiv producent Ellen Freider (invald 2006)

Lingon 11 Ledamot Mathias Pattyi (invald 2006)


Hela styrelsen på en gång:
E-post: [email protected]
 
   Hederslingon   
Ledamotskapet är på livstid.


Här är lingonords hedersmedlemmar.

Och så har vi en som inte får vara med på livstid. Han är en bastard.
 

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group