lingonords styrelse   
lingonord har 16 ledamöter. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig 16 och en halv, hälften av antalet ledamöter i Filosofiska föreningen, men sedan bestämt sig för sexton eftersom det ordet klingar vackrare. Ledamotskapet är på livstid – åtminstone.

Inval sker genom omröstning i lingonord med stulna sedlar, och resultatet skall före offentliggörandet underställas lingonords beskyddare, David Hasselhoff, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i lingonord, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Under 1900-talet växte andelen författare, för att vid seklets slut utgöra mer än hälften av lingonen. I lingonord brukar numera också ingå språkmän, litteraturvetare, historiker och någon låg djurist. Det kvinnliga inslaget har varit begränsat: ingen kvinna över en och nittioåtta har tagit inträde i lingonord.
 
     

Överste lingonordförande Anna Niva (invald 2009)

Vice ordförande Barbara Schmauss (invald 2011)

Klubbmästare Rickard Bohman (invald 2011 & 2007)

Vice klubbmästare Wilhelmina Horn (invald 2009)

Andre v. klubbmästare Olivia Jonsson (invald 2010)

Kassör Ivan Blom (invald 2008)

Vice kassör Solvejg van der Kroon (invald 2011)

Sekreterare Ellen Freider (invald 2009 & 2006)

Vice sekreterare Isabelle Kardelind (invald 2011)

Krimling Emilie Andersson (invald 2011)

Filing Christian Bratt (invald 2010)

Segling tillika Nu-jävlar-fixar-jag-hemsidan-ansvarig Alessandro Coletti (invald 2009)

Festling Charlotta Dahlén (invald 2009)

Cooling Larissa Dovgoborets (invald 2011)

Riesling Elin Eriksson (invald 2009)

Förste skägg Erik "Beard" Lindström (invald 2009)


Hela styrelsen på en gång:
E-post: [email protected]
 
   Hederslingon   
Ledamotskapet är på livstid, minst.

Här är lingonords hedersmedlemmar.
 

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group